Automatická regulace - Timpex

Automatická regulace hoření má za úkol řídit  přívod vzduchu do ohniště v krbu nebo kamnech. Jde namontovat na všechna topeniště s centrálním přívodem vzduchu. Funguje na principu teplotního čidla , které se instaluje na výstupu z topeniště. Dle teploty na čidle mikroprocesor vyhodnotí množství  vzduchu, který přes vzduchovou klapku se servopohonem  se dodá k hoření.

Výhody automatické regulace Timpex

  •  reguluje a optimalizuje průběh hoření
  • prodlužuje proces hoření a interval přikládání
  • snižuje spotřebu paliva
  • snižuje emisní exhalace
  • zabraňuje přetopení systému
  • zvyšuje účinnost topného systému
  • signalizuje potřebu dalšího přiložení dřeva
  • po ukončení hoření uzavře přístup vzduchu do ohniště,
  • zbytečně se neochlazuje topeniště studeným vzduchem a zvýší se interval přikládání